Artikel dalam Geospatial

Pemetaan Stres Tumbuhan dengan Penderiaan Jauh

Hutan hujan Amazon adalah gabungan tanaman, haiwan, aliran air dan corak cuaca unik yang hanya terjadi di lokasi berkenaan. Tanaman hujan hutan yang padat menjadikannya sukar untuk dikaji selama bertahun-tahun. Dengan menggunakan teknologi satelit masa kini, saintis boleh ‘meneropong’  lapisan berlainan hutan untuk menjalankan penyelidikan

Penderiaan Guli Biru dari Jarak Jauh

Guli Biru (The Blue Marble) merupakan imej Bumi yang diambil oleh anak kapal pesawat angkasa lepas Apollo 17 pada jarak 29 000 kilometer dari permukaan Bumi menggunakan teknik penderiaan jarak jauh (remote sensing). Imej ini juga menunjukkan Bumi yang hampir disinari sepenuhnya kerana imej ini