Artikel dalam Kewangan

Tuntutan Pendidikan Pengurusan Kewangan Peribadi kepada Kanak-kanak

Agama Islam meletakkan nilai yang sangat tinggi terhadap pendidikan yang menjadi saluran penting dalam membina ketamadunan yang berilmu, berakhlak dan mampu meneroka dunia. Bagi membina sebuah bangsa yang bertamadun dan berkeupayaan menyelusuri arus kemodenan tanpa membuang nilai-nilai yang perlu ada dalam sesuatu bangsa, maka pendidikan

Idea Ekonomi Islam Zaman Emas

Islam menganjurkan penganutnya untuk sentiasa memerhatikan dunia dan mendalami ilmu bagi memajukan kehidupan manusia seluruhnya [1]. Sejarah telah mencatat kewujudan pemikir-pemikir ekonomi dalam kalangan umat Islam semasa era kegemilangan empayar Islam. Pemikir-pemikir ekonomi Muslim telah jauh lebih awal muncul dengan pandangan tentang pembangunan, masalah, dan