Mengenai Kami

Siapa kami?

Angkasfera diasaskan oleh para pelajar siswazah Institut Perubahan Iklim, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2018.

Ketua Penyunting di Angkasfera | ismatulnisak.idrus@gmail.com | + ARTIKEL TERDAHULU

Beliau merupakan pelajar sarjana dalam bidang sains angkasa dengan pengkhususan aplikasi metabahan dalam teknologi angkasa. Beliau menganggap bahawa suatu ilmu yang tidak dikongsi pasti akan tenggelam rugi.

Penyunting di Angkasfera | mkhairuladibmyusof@gmail.com | + ARTIKEL TERDAHULU

Beliau merupakan penerima ijazah sarjana muda fizik (UPM) dan doktor falsafah dalam sains angkasa (UKM). Kini, beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Fizik, Fakulti Sains, UPM. Beliau percaya bahawa ahli akademik merupakan wadah yang menghubungkan masyarakat dengan ilmu aras tinggi.

Penyunting di Angkasfera | amirulmustaqim.azman@gmail.com | + ARTIKEL TERDAHULU

Beliau merupakan pelajar sarjana (sains angkasa), pengkhususan dalam pengesanan petanda gempa bumi. Beliau memiliki latar belakang akademik dalam bidang geologi.

Penyunting di Angkasfera | enfaizarif@gmail.com | + ARTIKEL TERDAHULU

Beliau merupakan graduan sarjana sains geospatial berteraskan dron fotogrametri. Menegaskan penulisan ilmu kerana ilmu yang tidak ditulis bakal hilang dimamah masa.

Penyunting di Angkasfera | nurumira.ashikin@gmail.com | + ARTIKEL TERDAHULU

Beliau sedang melanjutkan pengajian di peringkat doktor falsafah dalam bidang sains angkasa. Berpendapat bahawa seseorang itu tidak seharusnya berhenti menuntut ilmu, beliau berharap portal ini dapat menginspirasikan masyarakat untuk belajar dan lebih mengenali alam semesta kita.

Penyunting di Angkasfera | johari.talib88@gmail.com | + ARTIKEL TERDAHULU

Beliau merupakan graduan sarjana sains angkasa UKM, pengkhususan dalam bidang frekuensi radio. Beliau memiliki latar belakang akademik dalam bidang kejuruteraan elektronik dan sains fizik. Beliau kini sedang bekerja dalam bidang sistem automasi bangunan sebagai Jurutera Sistem.

Penyunting di Angkasfera | nurizzatimohdrosli95@gmail.com | + ARTIKEL TERDAHULU

Beliau merupakan pelajar doktor falsafah (cuaca angkasa) dengan pengkhususan berkaitan sifat dan fenomena di lapisan ionosfera Bumi. Beliau berharap agar portal ini dapat menyumbang kepada perkembangan ilmu cuaca angkasa.

Penyunting di Angkasfera | fatinirdina1997@gmail.com

Beliau merupakan pelajar doktor falsafah dalam bidang sains angkasa yang terlibat dalam kajian pengaplikasian teknologi sains angkasa dalam peramalan gempa. Beliau berharap lebih ramai para pengkaji dan ahli akademik turut memanfaatkan laman web ini dalam memasyarakatkan ilmu sains kepada umum.

Penyunting di Angkasfera | sulaimanalimohammad@gmail.com

Beliau merupakan pelajar doctor falsafah dalam bidang sains atmosfera khusus dalam kajian fizik kilat di Institut Perubahan Iklim UKM. Beliau percaya bahawa kajian-kajian daripada penyelidik Malaysia adalah bertaraf dunia dan amat penting untuk didedahkan kepada masyarakat sebagai inspirasi.