Artikel dengan kata kunci Malaysia

Mengenali Budaya Kebangsaan Malaysia

Budaya kebangsaan wujud di dalam sesebuah negara yang mempunyai batasan kebangsaan berkaitan dengan adab berfikir dan bertindak. Pada dasarnya, budaya kebangsaan merujuk kepada kewujudan nilai dan tingkah laku yang diamalkan oleh sekelompok masyarakat dalam sesebuah negara walaupun terdapat banyak perbezaan subkultur atau budaya etnik. Budaya

Malaysia Meneroka Angkasa Lepas – Mampu atau Mustahil?

Angkasa lepas bermula setelah kita melepasi Garisan Karman (Karman Line) yang terletak di atas mesosfera (mesosphere) Bumi. Manusia telah bercita – cita untuk menjelajah angkasa lepas sejak beratus tahun lagi. Pada tahun 1957, Rusia berjaya melancarkan satelit yang pertama di dunia,  Prosteyshiy Sputnik-1 (Sputnik 1)