Artikel dengan kata kunci keselamatan dan kesihatan pekerjaan

Persekitaran Kerja Selamat dan Sihat: Hak Siapa?

Anda masih hidup pada hari ini mungkin kerana pengamalan budaya keselamatan dan penjagaan kesihatan yang mungkin telah anda lakukan secara sedar atau tidak sedar selama ini. Berasa selamat dan sihat merupakan antara elemen terpenting yang akan menyumbang kepada motivasi individu untuk melakukan sesuatu. Perkara ini