Browse By

Hantar artikel

For English version, click here

Kami tidak menubuhkan portal ini untuk menulis dan menerbitkan artikel kami sendiri semata-mata. Maka, kami memerlukan sumbangan intelek anda! Telah membaca panduan penulisan dan penghantaran artikel? Klik sini untuk mula menghantar.

Anda dialu-alukan untuk menghantar artikel kepada kami. Tiada sebarang bentuk ganjaran disediakan bagi setiap artikel yang dihantar kerana Angkasfera merupakan portal tidak berasaskan keuntungan dan dibiayai oleh kami sendiri. Berikut merupakan panduan penulisan dan penghantaran artikel.

Tema artikel
Tema artikel haruslah menepati salah satu daripada bidang di bawah:
1. Sains angkasa (cuaca angkasa, fenomena atmosfera, kejadian suria dll)
2. Alam sekitar (perubahan iklim, kelestarian alam, tenaga keterbaharuan dll)
3. Sains Bumi (kegeomagnetan, geospatial, bencana alam, sains laut dll)
4. Geologi (mineral, batu-batuan, geoarkeologi, kejadian tektonik dll)
5. Teknologi & kejuruteraan (kejuruteraan, inovasi, sains bahan dan instrumentasi untuk aplikasi sains Bumi dan angkasa)
6. Astronomi (falak, astroklimatologi, astrofizik, astrokimia dll)
7. Ekonomi & pengurusan (dasar angkasa, ekopelancongan dll)
8. Pendidikan & kerjaya (hala tuju dalam pendidikan tinggi, perkongsian dalam dunia penyelidikan, hala tuju kerjaya dll)

Spesifikasi artikel
Artikel haruslah mematuhi spesifikasi berikut dengan sedikit penyesuaian berdasarkan keperluan pengarang:
1. Artikel dalam bahasa Melayu (BM) adalah menjadi keutamaan tetapi artikel bahasa Inggeris (BI) juga diterima.*
2. Jumlah perkataan yang digalakkan adalah antara 300 hingga 600 patah, tidak termasuk tajuk, sebarang pautan dan bahagian rujukan. Artikel yang panjang boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian.
3. Laras bahasa yang digunakan haruslah sesuai untuk bacaan umum. Nada penulisan yang santai adalah digalakkan tetapi penggunaan istilah bahasa pasar tidak dibenarkan.
4. Pengarang digalakkan untuk menyertakan bahan grafik (gambar, rajah, jadual atau ilustrasi) sebagai pelengkap kepada teks dalam artikel. Jumlah yang digalakkan adalah 2 hingga 8.

*Pihak jawatankuasa mungkin menterjemah sebarang artikel yang dihantar ke dalam bahasa kedua bagi menyeimbangkan jumlah artikel dalam kedua-dua bahasa.

Penyediaan artikel
Berikut merupakan panduan semasa penyediaan artikel:
1. Artikel hendaklah ditulis menggunakan perisian Microsoft Word dan dihantar dalam format .doc dan .docx.
2. Artikel mestilah mempunyai tajuk yang ringkas dan menarik.
3. Setiap bahan grafik mestilah mempunyai keterangan ringkas.
4. Bagi bahan grafik yang diambil daripada Internet, penulis hanya perlu menyertakan pautan sumber kepada bahan tersebut tanpa perlu menyertakannya dalam teks artikel. Klik kanan pada bahan tersebut dan Copy Image Link. Bagi bahan grafik hasil asli penulis, sila sertakannya di dalam artikel.
5. Sama ada artikel yang ditulis dalam BM atau BI, penulis hendaklah menyertakan terjemahan istilah sains dalam bahasa kedua di dalam kurungan selepas istilah itu. Langkah ini adalah untuk menggalakkan proses penterjemahan silang dalam kedua-dua bahasa ini.**
6. Sertakan senarai rujukan dalam bentuk pautan di bahagian akhir artikel.
7. Sila rujuk contoh berikut.

**Pengarang boleh meninggalkan tanda kurungan kosong ‘( )’ sekiranya tidak pasti dengan terjemahan sebarang istilah. Terjemahan akan ditambah semasa proses penyuntingan.

Penghantaran artikel
Berikut merupakan proses penghantaran artikel:
1. Artikel yang dihantar akan disemak, disunting dan diterbitkan dalam tempoh masa tidak melebihi tiga hari.
2. Sebarang artikel yang telah diterbitkan adalah hak milik Angkasfera.
3. Klik sini untuk mula menghantar.