Monthly Archives: Mac 2019

Penderiaan Guli Biru dari Jarak Jauh

Guli Biru (The Blue Marble) merupakan imej Bumi yang diambil oleh anak kapal pesawat angkasa lepas Apollo 17 pada jarak 29 000 kilometer dari permukaan Bumi menggunakan teknik penderiaan jarak jauh (remote sensing). Imej ini juga menunjukkan Bumi yang hampir disinari sepenuhnya kerana imej ini